Syfte

Det här är ett material och hjälpmedel för personal på Årstaskolan, med syfte att tydliggöra och konkretisera digitaliseringens delar som; ansvarsfördelning, digital adekvat baskompetens med fortbildningsförslag samt ämneskompetens för lärare och pedagoger.

Med hjälp av detta får alla en transparent översikt och en konkretiserad bild över vem och vilka yrkesgrupper som ansvarar för de olika delarna av digitalisering lokalt på skolan. Dels kan det underlätta vid kommunikation, men också fungera som diskussionunderlag för prioritering av arbetsuppgifter eller som hjälp för att ersätta kompetens som slutar.

Vidare ska digital adekvat baskompetens ses som en guide till vad vi anser vara den grundkompetens du behöver, för att du som medarbetare ska kunna utföra dina arbetsuppgifter enligt de strategier, styrdokument och lagar vi lyder under. De exempel på material för fortbildning som vi ger är också bara exempel. Det finns givetvis en massa andra möjligheter att skaffa sig kompetens inom de olika delarna, men det är någonstans att börja om du känner dig osäker inom området.

Slutligen så är det du själv, med störst kännedom och expertis inom din profession, som är bäst lämpad att avgöra vad som hjälper dig bäst i din professionella utveckling.

Allt material utgår från de strategier, styrdokument och lagar vi lyder under.