DAB (Personal)

DAB – Digital Adekvat Baskompetens

Version 0.9.4 | 2020-02-19

Välj: Personalgrupp

Grunder

Skärmdump – Screenshot

Jag kan använda mig av skärmdump på de digitala enheter som vi använder i verksamheten, för att exempelvis kunna skapa arbetsmaterial eller för att skicka med i supportärenden.

Filhantering, tangentbordet och sök

Jag vet vad en fil är, hur och var jag sparar filer samt känner till grundläggande filhantering och tangentbordet.

Kontorsprogramvara

Ordbehandling

Jag hanterar ordbehandlare som Word (standard i Stockholms stad) och dess vanligaste funktioner som att formatera och disponera text, infoga bilder och skapa enkla tabeller.
Om jag använder annan ordbehandlare än Word, så vet jag hur jag sparar dokument så de blir läsbara för alla.

Presentationsprogram

Jag hanterar grundläggande funktioner i presentationsverktyg som exempelvis Powerpoint (standard i Stockholms stad), för att kunna skapa arbetsmaterial och liknande presentationer.
Om jag använder ett annat presentationsprogram än Powerpoint, så vet jag hur jag sparar dokument så de blir läsbara för alla.

Kalkylprogram

Jag hanterar enklare grundfunktioner som statistik, diagram och tabeller i kalkylprogram som Excel (standard i Stockholms stad).
Om jag använder ett annat kalkylprogram än Excel, så vet jag hur jag sparar dokument så de blir läsbara för alla.

Media – Producera och redigera

Filma och redigera

Jag kan filma digitalt och göra enklare redigering med hjälp av filmredigeringsprogram som exempelvis iMovie för iPad.

Dela och publicera film

Jag kan dela och publicera film på lämpligt sätt med rätt behörigheter, exempelvis via YouTube eller OneDrive.

Ljudinspelning och delning

Jag kan göra enkla ljudinspelningar och dela dessa till andra på lämpligt sätt, till exempel via OneDrive, E-post, Teams chatt eller liknande.

Bildredigering

Jag hanterar enklare bildredigering, som att beskära och ändra storlek på bilder för användning i presentationsverktyg, arbetsmaterial och vid publicering online, exempelvis på klassbloggen eller i Skolplattformen.

MIK | Medie- och informationskunnighet

Creative Commons

Jag vet hur jag kan använda text, bilder, video och musik med Creative Commons-licens (CC) eller annan licens både som skapare och användare av material.

Kommunikation – Information – Samarbete

E-post och kalender

Jag använder stadens e-post och känner till stadens regler kring användning och hantering av e-post. Jag förstår även följden av att använda ”svara alla”-knappen.

Kalendaruim

Jag har löpande koll på skolans kalendarium.

Veckobrevet

Jag läser veckobrevet från Årstaskolans skolledning.

Omvärldsbevakning i min yrkesroll

Jag känner till och håller koll på de webbplatser och kommunikationstjänster som är viktiga i min yrkesroll, som Stockholms stads Intranät, Skolverket med flera.

Skapa och dela material i pedagogiska och/eller administrativa plattformar – som O365 och Skolplattformen

Jag kan skapa material samt dela detta med elever, vårdnadshavare och kollegor i de pedagogiska administrativa plattformar som vi använder, exempelvis Office365, Teams, Skolplattformen och Sharepoint

Lagar och regler

GDPR

Jag känner till och följer personuppgiftslagen GDPR när jag publicerar personuppgifter i olika system

Administration och support

Skolplattformen – myndighetsutövning

Jag använder Skolplattformen – stadens system för myndighetsutövning, såsom frånvarohantering, betyg och dokumentation av elever.

Nationella prov

Jag vet vilka regler som gäller kring genomförande av digitala nationella prov.

Elevers verktyg och plattformar

Jag hanterar de digitala plattformar, verktyg och enheter som mina elever använder, så jag kan ge dem enklare support i hur de fungerar. Exempel på detta kan vara iPad / PC, Skolplattformen och de appar / programvaror som används för pedagogisk och administrativ verksamhet.

Elevers digitala anpassningar

Jag kan stötta elever som använder digitala anpassningar och har kunskap i hur dessa verktyg fungerar och kan användas, till exempel verktyg från Claro, Inläsningstjänst samt Legimus.

support.arstaskolan.se

Jag använder mig av – och tipsar elever och föräldrar om – support.arstaskolan.se för vanligt förekommande frågor och problem

LISA Självservice

Jag använder Lisa självservice för att lägga in mina uppgifter, registrera semester och annat.

Helpdesk

Jag använder Årstaskolans Helpdesk – helpdesk.arstaskolan.se – för att anmäla fel och registrera ärenden.

Mina digitala verktyg

Jag kan hantera och ta hand om mina digitala arbetsverktyg (som exempelvis dator, iPad, projektor och skrivare) och hålla dessa uppdaterade (programvara och operativsystem) samt kunna göra enklare felsökning vid exempelvis problem med wi-fi, ljud, och bild.

Digitala lärresurser

Lärresurser

Jag känner till och använder de digitala lärresurser vi har tillgång till, som till exempel SLI, DigiExam, Inläsningstjänst och NE – och förstår hur och när de digitala resurserna kan användas för att förbättra undervisningen.

Karttjänster

Jag kan använda kartor med tillhörande information, till exempel Google Maps.