EDB | Årskurs 7-9

Version 0.8.1 | Uppdaterad: 2021-03-11

Uppstartspass #1 – Elevens digitala enhet och regler

I detta första pass delar du som mentor ut digitala enheter till dina elever, testar att de fungerar samtidigt som vi ser till att deras användarkonton fungerar.

När: Görs inom 2 veckor från läsårsstart
Ansvarig: Respektive mentor
Support: Boka in it-samordnare (Arvid), så kan problem lösas direkt på plats

1. Dela ut dator

2. Dela ut kontouppgifter

3. Ta hand om din dator

4. Regler och juridik

5. Uppstart av din dator (ej klart)

6. Har du rätt programvara?

7. Vi testar att logga in på Skolplattformen

Uppstartspass #2 – Internet och kommunikation

I detta andra pass provar eleverna appar och tjänster för att kunna kommunicera och ta del av information. 

När: Görs inom 2 veckor från läsårsstart
Ansvarig: Respektive mentor
Support: Det finns möjlighet att boka in it-samordnare (Arvid), så kan problem lösas direkt på plats

1. Internet

2. E-post och Outlook

3. Teams och kommunikation

4. Logga in på skolans och stadens tjänster hemifrån

Uppstartspass #3 – Grundläggande kompetens inom grundutbud av programvara

I det tredje passet, som egentligen inte är ett pass, handlar det om att eleverna ska få utbildning inom de verktyg som de använder i skolan. Det sker löpande under hela stadiegången och bestäms av arbetslaget.
Arbetslaget gör en planering och utser vilka som ansvarar för att utbilda eleverna inom vilka verktyg. Den planeringen ska vara delad och känd av hela arbetslaget.
Här kan det vara smart att tänka att språklärare skulle kunna ta hand om ordbehandling (Word), matematiklärare kalkylprogram (Excel) och så vidare.

När: Enligt arbetslagets plan, löpande under stadiet
Ansvarig: Utsedd lärare eller personal enligt arbetslagets plan

Windows

Ordbehandling (Word)

Presentation (Powerpoint)

Kalkyl (Excel)

Lagra (OneDrive)

Läromedel

Hjälpmedel – Digitala Anpassningar

Provverktyg