EDB | Årskurs 4-9

Version 0.9.1 | Uppdaterad: 2022-08-14

Uppstartspass #1 – Din dator och regler

I detta första pass delar du som mentor ut digitala enheter till dina elever, testar att de fungerar samtidigt som vi ser till att deras användarkonton fungerar.

Ansvarig: Respektive mentor
Support: Boka in it-samordnare (Arvid), så kan problem lösas direkt på plats

Elevfilm

Kapitel i filmen

00:18 – 00:42 | 1. Du får din dator
00:42 – 01:44 | 2. Dina kontouppgifter
01:44 – 02:54 | 3. Ta hand om din dator
02:54 – 03:56 | 4. Regler
03:56 – 04:44 | 5. Starta upp din dator
04:44 – 05:17 | 6. Program / Appar

Ladda ned presentation

Du kan även ladda ned presentationen som används i filmen som bakgrund
Powerpoint | Keynote | PDF

1. Du får din dator

2. Dina kontouppgifter

3. Ta hand om din dator

4. Regler

5. Starta upp din dator

6. Program / Appar

 

Uppstartspass #2 – Grunder för att jobba med din dator

I detta andra pass provar eleverna appar och tjänster för att kunna kommunicera och ta del av information. 

Ansvarig: Respektive mentor
Support: Det finns möjlighet att boka in it-samordnare (Arvid), så kan problem lösas direkt på plats

1. Mus, fönster och tangentbord

2. Startmenyn, Wi-Fi och aktivitetsfältet

3. Stäng av notiser

4. OneDrive – Skapa och spara mappar och filer

5. Webbläsare – Surfa, använd flikar och bokmärken

6. Outlook – Skicka och ta emot e-post samt bifoga filer

7. Word – Grunder i ordbehandling

8. Dela dokument och filer

9. Logga in på skolans och stadens tjänster hemifrån

 

Uppstartspass #3 – Grundläggande kompetens inom grundutbud av programvara

I det tredje passet, som egentligen inte är ett pass, handlar det om att eleverna ska få utbildning inom de verktyg som de använder i skolan. Det sker löpande under hela stadiegången och bestäms av arbetslaget.
Arbetslaget gör en planering och utser vilka som ansvarar för att utbilda eleverna inom vilka verktyg. Den planeringen ska vara delad och känd av hela arbetslaget.
Här kan det vara smart att tänka att språklärare skulle kunna ta hand om ordbehandling (Word), matematiklärare kalkylprogram (Excel) och så vidare.

När: Enligt arbetslagets plan, löpande under stadiet
Ansvarig: Utsedd lärare eller personal enligt arbetslagets plan

1. Inläsningstjänst

Kom igång enkelt – Youtube

https://youtu.be/LFGpd7nQ3Xs