EDB (Elev)

EDB – Elevers Digitala Baskompetens

För att eleverna ska kunna arbeta med innehållet i skolans styrdokument rörande digitalisering behöver vi säkerställa att alla elever har tillgång till både hård- och mjukvara samt en grundläggande digital kompetens.

Uppstarts görs med eleverna så snart som möjligt vid läsårsstart, där extra vikt läggs på stadieövergångar samt som repetition varje år. Detta för att säkerställa att eleverna har tillgång till digital enhet, konton, appar och annat.

Ej klart Visa årskurs 4-9