EDB (Elev)

EDB – Elevers Digitala Baskompetens

För att eleverna ska kunna arbeta med innehållet i skolans styrdokument rörande digitalisering behöver vi säkerställa att alla elever har tillgång till både hård- och mjukvara samt en grundläggande digital kompetens.

Två uppstartspass görs med eleverna så snart som möjligt vid läsårsstart, där extra vikt läggs på stadieövergångar samt som repetition varje år. Detta för att säkerställa att eleverna har tillgång till digital enhet, konton, appar och annat.

Det tredje passet ansvarar varje arbetslag för, där ni skapar en plan för hur ni lägger upp arbetet med utbildningen av de verktyg som eleverna ska jobba med. Det tredje passet sprids ut över tid under hela stadiegången.

Ej klart Visa årskurs 3-6 Visa årskurs 7-9