Ansvarsfördelning

Ansvarsfördelning digitalisering | Blueprint

Version 1.4.0 | 2021-10-21

Välj: Prioritering av områden

Välj: Ansvariga

HYGIEN

Infrastruktur och resurser

ADMINISTRATION

Allmänna administrativa system

PEDAGOGIK

Närmast elevernas lärande och användande

Administration
Pedagogisk administration
Undervisning
Elevens lärande och vardag

AD-Konton A.W ITS  Resp chef

Ansvar för sin egna professionella utveckling ITP ITS SEK VAKT Resp chef LÄR SPE

AV-utrustning A.W ITS

Digitala enheter A.W ITS

Fortbildning | Producent – HandledaR.A ITP

Fortbildningssystem lokalt R.A ITP

Internettaccess A.W ITS

ITKP (IT-kontaktperson) A.W ITS

ITVA (IT-varksamhetsansvarig) A.W ITS

Juridik kring trasig utrustning Resp chef

Kringutrustning A.W ITS

Licenshantering A.W ITS

Makerspace Hårdvara / Kringutrustning R.A ITP

Manageringssystem (uStart) A.W ITS

Mjukvara | Inköp A.W ITS

Mjukvara | Utrullning A.W ITS

Skrivare A.W ITS


Support lokalt A.W. ITS

Säkerhetskåp / förvaring E.M. VAKT

Telefoniansvarig A.W ITS

Tjänstekortsadministratör A.W ITS

Webbservrar R.A ITP

WiFi / Nätverk A.W ITS

Analysstöd K.E REK

Ansökan barn i annan kommun | Utskick J.S SEK

Apputveckling | App Store Connect R.A ITP

Apputveckling | Google Play Dev R.A ITP

Arkiv och diarieföring V.G ADM

BA (Behörighetsansvarig) Staden A.W ITS

Bedömningsportalen Skolverket | Kontohantering R.A ITP

BER | Elev- och klassplacering J.S SEK

BER | Fritids / Fritidsklubb placering J.S SEK

BER | Förfrågan av placering J.S SEK

BER | Klasslistor / Elevuppgifter J.S SEK

BER | Skapa familj / tf-nummer J.S SEK

BER | Skapa och uppflyttning av klasser J.S SEK

Beställning (exempelvis glasögon) J.S SEK

Beställning och hantering av SL-kort och biljetterJ.S SEK

Beställning Skoltaxi J.S SEK

Bidragsansökningar J.S SEK

Brandlarm E.M. VAKT

Budget V.G ADM + K.E REK

Dokumentarkiv V.G ADM

Ekonomi / Agresso J.S SEK

Ekonomi | Agresso / Inköp | Godkännare V.G ADM

Ekonomi | Agresso / Inköp | Beställare A.W ITS

Ekonomi / Kontering fakturor J.S SEK

Ekonomi / Kundfakturering J.S SEK

Elevhälsosystem PMO A.W ITS

Frånvarorapportering lektioner lärare Resp chef

Frankeringsmaskin E.M. VAKT

GSIT | Behörig beställare A.W ITS


GSIT | Behörig godkännare V.G ADM

Helpdesk | Administratör R.A ITP

Helpdesk | Agent R.A ITP A.W ITS VAKT

Inbrottslarm E.M. VAKT

Incidentrapport KIA Resp chef

Interkommunala elever | Hantering J.S SEK

Juridik | Lagar, säkerhet och sekretess V.G ADM

LiSA BIT

Kommunikation | Distributionslistor – Administratör R.A ITP

Kommunikation | Sociala MedierR.A ITP

LiKA | AdministratörR.A ITP

LiSA | Kostavdrag, Frånvaro / VAB, Löneskulder, Läkarintyg / sjukskrivningar, timrapportering J.S SEK

Lärarlönelyftet | Hantering J.S SEK

Lönesystem J.S SEK

Mediaproduktion R.A ITP

Modersmål | Beställing J.S SEK

Modersmål | Systemadministratör R.A ITP

Personuppgifter GDPR V.G ADM

Professionell utveckling – personalansvar Resp chef

SCB-statistik – språkval, modersmål, studiehandledning mm J.S SEK

Schema | Schemaläggning P.HAR BIT

Schema | Schemateknik R.A ITP

Skolfoto V.G ADM

Skolplattform | Frånvaro / Närvaro elev R.A ITP

Skolplattform | Samtalsbokning R.A ITP

Skolplattform | Skoladministratör R.A ITP

Skolpliktsbevakning J.S SEK

Stadsbidrag för karriärtjänst J.S SEK

Stipendier | Utbetalning J.S SEK

Surveys formulär V.G ADM

Timrapportering – Vikariehantering J.S SEK

Tjänstefördelning | Schema P.HAR BIT

Uppsägningar skola / fritids J.S SEK

Vikarieanskaffning J.S SEK

Webbadministratör och Webbredaktör R.A ITP

Övervakningskameror E.M. VAKT

Analysstöd K.E REK

Betyg | Gymnasieantagningen R.A ITP

Betyg och Nationella prov | SCB R.A ITP

Digitala anpassningar SPE

Digitala läromedel | Kontohantering | AdministratörR.A ITP]

Elevhälsosystem PMO | Användare HÄL

Juridik | Ansvarar – lagar, säkerhet och sekretess och GDPR V.G ADM

Juridik | Följa lagar, säkerhet, sekretess och GDPR LÄR

Kommunikation LÄR

Kommunikation / Sociala MedierR.A ITP

Medgivande webbpublicering av vårdnadshavare MEN

Office365 – Administratör R.A ITP

Pedagogiska planeringar LÄR

Pedagogiska plattformar (lokala) – Användare LÄR

Pedagogiska plattformar (lokala) – Drift och utveckling R.A ITP

Planeringsverktyg | AdministratörR.A ITP

Provsystem | Administratör R.A ITP

Schema | Löpande uppdateringar R.A ITP P.HAR BIT

Skolplattform | Bedömning LÄR

Skolplattform | Bedömningsstöd – Administratör R.A ITP

Skolplattform | Bedömningsstöd – Registrera LÄR

Skolplattform | Behörighetsbeställning K.E REK

Skolplattform | Betygsadministratör R.A ITP

Skolplattform | Betygssättning LÄR K.E REK

Skolplattform | Extra anpassningar – AdministratörR.A ITP

Skolplattform | Extra anpassningar – Skapa LÄR

Skolplattform | Frånvaro – Närvaro – AdministratörR.A ITP

Skolplattform | Frånvaro – Närvaro – Registrera LÄR

Skolplattform | Frånvaro – Närvaro – Uppföljning MEN

InfoTV innehåll – Årstaviken A.L

Skolplattform | IUP / Utvecklingssamtal – Administratör R.A ITP

Skolplattform | IUP / Utvecklingssamtal – Dokumentation MEN

Modersmål | Schema, grupper, salar R.A ITP

Skolplattform | Nationella prov – Administratör R.A ITP

Skolplattform | Nationella prov – Registrera LÄR

Skolplattform | Omdöme – Administratör R.A ITP

Skolplattform | Omdöme – Skriva LÄR

Skolplattform | Planering och Bedömning (PoB) – Administratör R.A ITP

Skolplattform | Planering och Bedömning (PoB) – Användare LÄR

Skolplattform | Åtgärdsprogram SPE

Support och stöd R.A ITP

Teams | AdministratörR.A ITP

Utvecklingssamtal – Ansvar process IUP Omdömen S.v.d.K BIT

Apputveckling – Pedagogisk appar R.A ITP

Centralt innehåll och kursplaner [
Programmering, Multimodalitet,
Informationssökning och
kritisk granskning, Upphovsrätt,
Källkritik, Juridik på Internet,
Datorns beståndsdelar, Estetiskt 
skapande, Förstå digitaliseringens 
påverkan på samhället, 3D-skisser 
och modeller, Producera och 
presentera, digital publicering och
 mycket mera….] LÄR

Elevers digitala verktyg | Stöd och enkel supportLÄR

Elevers digitala verktyg | UtbildningLÄR

Teams LÄR

Digitala anpassningar MEN SPE

Digitala resurser – utvärdera och använda LÄR

Digitala läromedel – utvärdera och använda LÄR

Digital struktur MEN

Hjälpmedel och verktyg MEN

Juridik | Följa lagar, säkerhet, sekretess och GDPR LÄR

Kommunikation – Dela LÄR

Kommunikation kring undervisning LÄR

Kontorsprogramvara – O365 LÄR

Provsystem (exempelvis Digiexam) LÄR

Provsystem inför nationella prov LÄR

Support och stöd R.A ITP

Webbutveckling – Pedagogisk sajter R.A ITP

Insatt i styrdokument | Leda digitalisering BIT K.E REK