Ämneskompetens

4. Ämneskompetens

Version 0.1.1 (beta) | 2020-02-19

Filtrera på: Ämne

Programmering

Grunder

Jag har grundläggande kunskaper om programmering och dess begrepp.

MIK | Medie- och informationskunskap

Digitaliseringens påverkan på samhället

Jag förstår hur digitaliseringen påverkar vårt samhälle – och hur söktjänster, algoritmer, bakomliggande programmering och filterbubblor fungerar.

Creative Commons

Jag vet hur jag kan använda text, bilder, video och musik med Creative Commons-licens (CC) eller annan licens både som skapare och användare av material.

Kartor

Karttjänster

Jag kan använda kartor med tillhörande information, till exempel Google Maps.

Digitala lärresurser

Lärresurser

Jag känner till och använder de digitala lärresurser vi har tillgång till, som till exempel SLI, DigiExam, Inläsningstjänst och NE – och förstår hur och när de digitala resurserna kan användas för att förbättra undervisningen.