Mitt ansvar

Digital kompetens är i grunden en demokratifråga. I skolan lär vi oss förstå världen för att kunna förändra den. Alla barn och elever behöver få förståelse för hur digitaliseringen påverkar världen och våra liv, hur programmering styr såväl det informationsflöde vi nås av som de verktyg vi använder, liksom att få kunskap om hur tekniken fungerar för att själv kunna tillämpa den.”

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet – Utbildningsdepartementet

Mitt ansvar

Som medarbetare på Årstaskolan ansvarar jag för att

1. Jag förhåller mig till digitalisering och jobbar med digitalisering enligt de strategier, styrdokument och lagar som är gällande för den yrkesgrupp jag tillhör

2. Jag ansvarar för min egen professionella utveckling och att jag har den adekvata kompetens inom digitalisering som krävs för att jag ska kunna utföra allt som ingår i min yrkesroll